A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Карлівської міської ради
Полтавської області

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Дата: 19.12.2022 08:35
Кількість переглядів: 67

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                                № _          

 

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

 

 

  Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної      хвороби      COVID-19,       спричиненої       коронавірусом       SARS-CoV- 2",

П О СТ АН ОВЛ ЯЮ :

 

 1. Затвердити протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що додаються.
 2. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров'я України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову головного державного санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19)".

 

 

Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний

лікар України

 

 

І. Кузін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова головного державного санітарного лікаря України

року №           

 

 

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ

у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) суб'єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (далі - заклади освіти), мають здійснювати свою діяльність з урахуванням вимог санітарного законодавства, вимог встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів (далі - заходи), спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

  1.  

   Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на засновника (власника) та керівника закладу освіти.
  2. Керівник та медичний персонал закладу освіти, або відповідальна особа, яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, забезпечують:

щоденний контроль за виконанням заходів;

проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу;

інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

  1. Допуск до роботи персоналу закладів освіти рекомендовано здійснювати за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс, рот та підборіддя, у тому числі виготовлених самостійно (далі – засіб індивідуального захисту), незалежно від їхнього вакцинального статусу.

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2С0 або ознак гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря.

 

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2С0 або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

  1. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Працівники закладу використовують засоби індивідуального захисту в процесі взаємоспілкування поміж собою.

  1. Керівник закладу освіти забезпечує:

організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

 

 

  проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;

 

необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);

обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо);

медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);

розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Вимоги щодо організації освітнього процесу

  1. В разі організації освітнього процесу в очному або змішаному (поєднання очного навчання та навчання з використанням дистанційних технологій) режимі, керівник закладу освіти розробляє та затверджує графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу, та маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі можливі входи в приміщення закладу).

Графік допуску повинен бути сформований таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу.

  1. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу, зокрема законних представників здобувачів освіти, дозволяється з метою захисту та реалізації їх прав, передбачених законодавством, за умови використання засобів індивідуального захисту, та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу освіти.

Допуск до закладу освіти законних представників здобувачів освіти або супроводжуючих осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, за умови дотримання вимог,

 

передбачених абзацом першим цього пункту, не потребує попереднього узгодження з керівником закладу освіти.

  1. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувача освіти, а також за відсутності батьків (інші законних представників), здобувач освіти одягає засіб індивідуального захисту. Також здійснюється ізоляція здобувача освіти в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

  1. Вхід до приміщення закладу усіх учасників освітнього процесу, зокрема батьків здобувачів освіти, можливий за умови використання засобів індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладами освіти рекомендовано використовувати захисні маски.

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання засобів індивідуального захисту.

 

 

  Здобувачі освіти старші 12 років обов’язково використовують індивідуальні засоби захисту в процесі пересування приміщеннями закладу освіти, незалежно від їхнього вакцинального статусу.

 

  1. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).
  2. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті), застосування модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо.
  3. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.
  4. Необхідно забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти.
  5. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.
  6. Проведення занять у класах (аудиторіях) рекомендовано лише для окремих класів

(груп).

Наповненість класів (груп) закладів освіти повинна відповідати вимогам, встановленим

Кабінетом Міністрів України.

  1. Здобувачі освіти в сфері охорони здоров'я, що проходять навчання (виробничу практику) на базі закладів охорони здоров'я, повинні дотримуватись додаткових протиепідемічних заходів, визначених цим закладом.
  2. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 у здобувача освіти щодо нього та контактних осіб повинні вживатись заходи, передбачені галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.

 

  1. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.

Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

  1. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).
  2. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.
  3. Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину організовується відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 25 вересня 2020 року

№ 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за

№ 1111/35394. Розрахунок необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється відповідно до інструкції щодо використання засобу.

  1.  

   Проведення культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших заходів здійснюється відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до організації харчування

  1. Керівник закладу освіти розробляє графік харчування здобувачів освіти. Рекомендовано провести розрахунок максимальної кількості здобувачів освіти, які можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, для забезпечення фізичної дистанції.
  2. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.
  3. При організації харчування рекомендовано забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.
  4. У разі неможливості забезпечення дітей харчуванням у їдальні, організація харчування відбувається шляхом роздачі попередньо фасованих страв та виробів, відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305.
  5. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором.
  6. При організації харчування необхідно забезпечити умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо.
  7. З працівниками харчоблоку необхідно провести навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог.

Вимоги до транспорту, який перевозить здобувачів освіти та працівників до закладу освіти

 

  1. Організатор - перевізник, який здійснює перевезення здобувачів освіти та працівників до закладу освіти, забезпечує:

проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці робочої

зміни;

водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 години

роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;

проведення навчання з питань використання та утилізації засобів індивідуального захисту;

щоденний контроль за станом здоров'я водіїв;

не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C;

вхід до салону автотранспорту при наявності індивідуального захисту.

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту

  1.  

   Керівник закладу організовує централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту (захисних масок, респіраторів, захисних щитків), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами, наступним чином:

кількість та об’єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

контейнери рекомендовано встановлювати біля входу в заклади освіти, коридорах та санвузлах;

поліетиленові пакети з контейнерів, у які зібрано використані засоби індивідуального захисту, необхідно змінювати після заповнення або за графіком, щільно зав’язувати (рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та наносити маркування («використані засоби індивідуального захисту»);

щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.

 

 
 

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень