A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Карлівської міської ради
Полтавської області

Атестаційна кампанія 2022 - 2023 року

Дата: 14.12.2022 08:59
Кількість переглядів: 220

Атестаційна кампанія 2022 - 2023 року

 

Всього буде  атестовано  педпрацівників   73 -  з них: вчителів  -  44; вихователів ГПД   - 1;  вихователів ЗДО – 10;  бібліотекарів   - 1;  психологів   -   4;   керівників гуртків -     3; педагогів-організаторів- 1;асистентів вчителів- 4; музичних керівників ЗДО – 1; соціальних педагогів – 1; керівники закладів освіти – 2; консультантів – 2, методистів ЦПО – 2.   

У числі атестованих: кількість педпрацівників викладають 2 і більше предметів   -  3; позачергова атестація   - 1. 

          Планується  присвоєння (відповідність раніше присвоєній) категорії: вища   -  35;       І    -  8;       П   - 9;         розряд – 16.

Будуть атестовані керівні кадри на відповідність займаній посаді – 2 (керівники навчальних закладів).

Планується присвоєння (відповідність раніше присвоєним) званням: «Учитель-методист» - 8; «Старший вчитель»   -  9.

Якими нормативними документами керуватися (назва закладки)

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

 

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 №930 (зі змінами);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (зі змінами) та від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text

 

Лист МОН України  «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні» від 21.10.2022 № 1/12392-22

https://oplatforma.com.ua/files/articles/15686/Atestatsia_pedpratsivnykiv_2022_Pedrada.pdf

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.10.2022 р. № 1/12392-22

Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних,
Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій
Керівникам закладів дошкільної освіти

Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні

Шановні колеги!

У зв’язку з надходженням до Міністерства звернень і запитів щодо проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану, введеним відповідно до Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” (із змінами), повідомляємо про наступне.

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

– Закон України “Про освіту” (ст. 50);

– Закон України “Про дошкільну освіту” (ст. 32);

– Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 (зі змінами);

– постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників” (зі змінами) та від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (зі змінами).

З метою зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю, враховуючи поточну ситуацію в країні та керуючись інтересами педагогічних працівників, які атестуються в умовах воєнного стану, Міністерством освіти і науки було рекомендовано перенести атестацію педагогічних працівників (лист від 15.03.2022 № 1/3454-22 “Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році”).

Звертаємо увагу, що рішення про перенесення атестації ще на один рік може прийматися атестаційними комісіями в будь-які строки та з будь-яких поважних причин (п. 3.2, 3.20 розділу III Типового положення). За педагогічними працівниками, у випадку перенесення їх атестації, зберігаються раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

У 2022/2023 навчальному році рекомендуємо завершити проведення атестації педагогів, діяльність яких вивчена до 24 лютого 2022 року, але атестацію перенесено на рік. Наголошуємо, що результати атестації можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

При необхідності рекомендуємо скоротити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної та проводити засідання атестаційної комісії в режимі онлайн. Для цього у наказі керівника закладу освіти “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу” доцільно зазначити про можливість проведення засідань атестаційної комісії в режимі онлайн, з фіксацією результатів електронного голосування (за потребою). У випадку відсутності у педагогічного працівника, який атестується, можливості підключитися в режимі онлайн, засідання може проходити без його участі.

У випадку призупинення дії трудового договору (тимчасового припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасового припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (ст. 13 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15.03.2022 № 2136-IX), атестація педагогічного працівника не проводиться. Адже на термін призупинення дії трудового договору роботодавець не мусить надавати працівникові зарплату навіть частково.

При цьому, враховуючи поточну ситуацію в регіоні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе за рішенням атестаційної комісії. Це стосується і працівників, яким оголошено простій.

Просимо врахувати, що при атестації педагогів, які працюють на двох і більше посадах, варто поєднати терміни атестації: провести атестацію за різними посадами в один рік. При цьому при атестації за кожною посадою оформляється окремий атестаційний лист.

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників: кожен педагог може самостійно обирати форми навчання, програми і освітні заклади. Законом України “Про освіту” педагогам гарантується вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників, є можливість вільно обирати види (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) підвищення кваліфікації.

З повагою

Заступник Міністра
Віра РОГОВА

До уваги тих, хто атестується на присвоєння (на відповідність раніше

присвоєного) педагогічного звання  «учитель-методист», «вихователь-методист, «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»

Про надання для розгляду

методичних розробок

на присвоєння (на відповідність раніше

присвоєного) педагогічного звання

«учитель-методист», «вихователь-методист,

«практичний психолог-методист»,

«педагог-організатор-методист»,

«керівник гуртка-методист»

 

Акцентуємо увагу закладів освіти, атестаційних комісій на виконанні  п. 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135). Методичні розробки на присвоєння (на відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» повинні бути подані  у заклади післядипломної освіти для розгляду фаховим комісіям та схвалення науково-методичною радою. Саме тому прошу завчасно розпочати роботу з педагогами щодо підготовки матеріалів.

Відповідно до листа ПАНО №01-22/1273 від 14.12.2021  у  2023 році матеріали педагогів-претендентів на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «методист» подаються до Полтавської академії  неперервної освіти ім. М.В.Остроградського ЛИШЕ в електронному вигляді відповідно до переліку:

 1. Подання за підписом голови атестаційної комісії ІІ рівня            (додаток 1).
 2. Власна методична розробка (у форматі * .doc, * .docx, * .pdf) оформлена відповідно до п. ІІІ Рекомендацій (додаток 2).
 3. 2 рецензії (скановані у форматі * .jpg, * .png, * .pdf) на методичну розробку обсягом 1 сторінка – внутрішня (надається фахівцем закладу освіти із зазначеного предмета (учитель, заступник директора) і зовнішня (надається науковцем, методистом, керівником професійної спільноти територіальної громади тощо). Мета рецензії: дати об’єктивну оцінку методичній розробці, аналіз її переваг та недоліків, рекомендації щодо використання в освітньому процесі. У рецензії зазначається посада, підпис, прізвище ім’я по батькові рецензента та ставиться печатка установи, де працює рецензент.
 4. Список у форматі * .XLS/* .XLSX) на ім’я директора ПАНО ім. М.В. Остроградського з пропозицією розглянути матеріали педагогічних працівників, які атестується на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» (додаток 3).

           За переліком формуються матеріали в архівованому файлі кожного претендента за назвою документів та прізвища претендента та надсилаються в ПАНО,  наприклад:

Математика_Петренко (назва архівного файлу)

 1. Розробка_Петренко
 2. Подання­_­Петренко
 3. Рецензії_Петренко
 4. Згода_Петренко (на розміщення методичної розробки, додаток 4)
 5. Список_Терешківська ТГ(у форматі * .XLS/* .XLSX, додаток 3)

 

Під час формування матеріалів педагогічних працівників просимо керуватись рекомендаціями щодо підготовки та розгляду методичних розробок претендентів на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» та їх схвалення науково-методичною радою ПАНО ім. М.В. Остроградського, що затверджені науково-методичною радою ПОІППО ім. М.В. Остроградського (протокол №3 від 29.05.2018) (додаток 2)

У випадку зауважень членів фахової комісії ПАНО до поданої методичної розробки матеріали повертаються на доопрацювання упродовж 10 днів. Доопрацьована методична розробка подається повторно на розгляд фахової комісії не пізніше, ніж за 7 днів до засідання науково-методичної ради ПОІППО.

З метою активного поширення у професійному середовищі кращих зразків педагогічного досвіду, за умови схвалення методичної розробки фаховою комісією та за згодою автора, електронні версії методичних розробок можуть бути опубліковані на обласному репозитарії освітніх матеріалів для дистанційного компоненту освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. З умовами розміщення матеріалів в обласному репозитарії можна ознайомитися за адресою репозитарію ed.poippo.pl.ua (див. «Положення про Обласний репозитарій освітніх матеріалів для дистанційного компоненту освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти», розділ VI. Загальні політики авторства). Зразок згоди автора – у додатку 4.

Згода автора, за умови її наявності, окремо додається до документів, вказаних у п.4 цього листа.

Прошу довести  рекомендації щодо підготовки та розгляду методичних розробок претендентів на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» та їх схвалення науково-методичною радою ПАНО ім. М.В. Остроградського  до педагогічних працівників, що атестуються в 2022-2023 навчальному році.  Сформовані за вищезазначеним переліком матеріали претендентів просимо надсилати для розгляду атестаційною комісією ІІ рівня до 1 лютого 2022 року на адресу: karlivka-pedagog-centr21@ukr.net

         

(на офіційному бланку установи)

 

Назва  установи

 

Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

 

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ

 

1. ПІБ (претендента) _________________________________________________________

 

2. Посада __________________________________________________________________

 

3. Місце роботи ____________________________________________________________

 

4. Стаж роботи за фахом _____________________________________________________

 

5. Кваліфікаційна категорія __________________________________________________ 

 

6. Назва методичної розробки __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Де пройшла апробацію розробка ___________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Кандидатура (ПІБ)__________________________________________________________

рекомендована на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання

 

З умовами розміщення матеріалів на обласному репозитарії «Навчайся і навчай» автор ознайомлений.

 

 

Голова атестаційної

комісії  ІІ рівня                  

                                                        _______________(підпис)   ________________   ПІБ                                  

                                                

 Вимоги до написання та оформлення власних методичних розробок (Рекомендації щодо підготовки та розгляду методичних розробок претендентів на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» та їх схвалення науково-методичною радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

 

Власна методична розробка може бути як одноосібною працею, в якій претендент на присвоєння педагогічного звання виступає в ролі одноосібного автора, так і у співавторстві та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Види порушень академічної доброчесності: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, необ’єктивне оцінювання тощо (Закон України «Про освіту» стаття 42, пп. 2-4). За дотримання засад академічної доброчесності несе особисту відповідальність автор методичної розробки.

 

Методична розробка розкриває форми, способи, методи розвитку, виховання й навчання дітей, елементи сучасних педагогічних технологій або самі освітні технології з конкретної теми, програми розвитку з певного освітнього напрямку тощо.

Методичні розробки поділяються на:

 • навчальні посібники;
 • методичні посібники;
 • навчально-методичні посібники;
 • інші види навчальної літератури.

До навчальних посібників відносять: збірники задач і вправ;  довідники; словники; хрестоматії з літератури та історії; атласи з історії, географії, біології; навчальні карти; картини; кінофільми; прилади; макети; моделі; книги для читання; комплекти таблиць та плакатів; роздавальний матеріал та ін. Навчальні посібники мають задовольняти педагогічні вимоги, відповідати віковим особливостям дітей, бути зручними для використання й безпечними для здоров’я.

Методичний посібник – друкована книга, призначена, як правило, для вчителів, і в якій відповідно до завдань вивчення певного предмету і його змісту представлені локальні педагогічні технології – технології конкретних навчальних занять. Методичний посібник може містити ілюстрації, таблиці, схеми, запитання, завдання, вправи та інші  навчальні матеріали, які можуть використовуватися як для організації навчального заняття, так і для самостійної роботи учнів.

Навчально-методичний посібник – друкована книга, яка містить стислий систематизований матеріал з навчального предмету, розділу чи теми, а також  методику його викладання на основі власного чи запозиченого досвіду роботи. Призначається і для учителів, і для учнів. Такий вид навчальної літератури, як правило, також містить запитання (завдання) для контролю і самоконтролю. У навчально-методичному посібнику можуть бути надруковані й плани різних видів занять з переліком рекомендованої літератури; він може містити і додатковий матеріал для проведення лабораторно-практичних занять тощо.

Інші види навчальної літератури.

Методичні рекомендації – навчально-методичне видання, що містить матеріали теоретичного або теоретико-прикладного характеру на допомогу різним категоріям педагогічних працівників з викладання (вивчення) окремих тем або розділів курсу, навчального предмета тощо. У методичних рекомендаціях розкриваються різні підходи до організації освітнього процесу або його фрагментів; управління освітнім процесом; методичної роботи у закладі освіти; учнівського самоврядування та ін.

Практикум, як правило лабораторний – друковане навчальне видання, у якому зосереджений стислий теоретичний матеріал з відповідними вказівками для проведення всіх, передбачених програмою, лабораторних чи практичних занять з навчального предмета. Можуть створюватися й спеціальні практикуми з розв’язування задач, з усного і ділового мовлення, з вивчення іноземних мов на основі інноваційних педагогічних технологій (комунікативність, діалогічність тощо) та ін.

 

Загальні вимоги до методичної розробки:

 • актуальність теми;
 • достатній теоретичний рівень;
 • дослідницький характер;
 • практичне застосування розробки;
 • відповідність матеріалу навчальним програмам для закладів освіти щодо структури, обсягу і змісту;
 • грамотність та естетичність оформлення;
 • мова написання роботи – українська, (іноземна мова – для напрямів російська мова й іноземна мова);
 • дотримання правил цитування, оформлення списку використаної літератури.

 

Орієнтовна структура методичної розробки:

1. Титульна сторінка, де вказується повна назва органу управління освітою, закладу освіти, де працює педагог, ПІБ автора, посада, назва методичної розробки (9-12 слів), місце й рік написання.

2. Анотація, в якій висвітлюється актуальність обраної теми, результативність методичної розробки та умови, за яких її можна ефективно впровадити в освітній процес, інформація про потенційних користувачів (до 10 речень).

3. Зміст має містити назви усіх структурних частин представленої методичної розробки та номер сторінки, з якої починається структурна частина.

4. Вступ розкриває тему, мету і основні завдання розробки (обсяг 1-2 сторінки).

5. Основна частина за змістом повинна відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та має містити вирішення поставлених завдань. Основна частина складається із розділів і підрозділів, які обов'язково повинні мати назви:

- назви розділів розміщуються по центру (великими літерами, кегль 14, напівжирне накреслення, без крапки; кожен розділ починають з нового аркуша);

- назви підрозділів вирівнюються по лівому краю аркуша (крапка не ставиться);

6. Висновки щодо теоретичного та практичного використання цієї роботи (обсяг до 1 сторінки).

7. Список використаних джерел розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку: прізвище, ініціали автора (курсивом); повна назва книги (без лапок); місце видання; видавництво; рік видання. Для статей, що обліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети (зразок у додатку 5).

8. Додатки (таблиці, ілюстрації, схеми, малюнки тощо). Кожен додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами. Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим.

 

Технічні вимоги до оформлення методичної розробки:

 • комп’ютерний набір у текстовому редакторі MS Word (вирівнювання тексту по ширині сторінки): кегль – 14 (у таблицях допускається 12); шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – одинарний.
 • поля: ліве – 25-30 мм, праве – 10-15 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.
 • усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються арабськими цифрами внизу сторінки (вирівнювання по центру). Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра « 1 » не ставиться.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. НАЗВА...........................................................................................4

  1. Назва..............................................................................................
  2. Назва...............................................................................................
  3. ........................................................................................................

РОЗДІЛ 2. ..........................................................................................................

  1. .........................................................................................................
  2. .........................................................................................................

ВИСНОВКИ .......................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .........................................................

ДОДАТКИ ..........................................................................................................

 

Методичними розробками працівників психологічної служби, які пройшли апробацію та схвалені відповідними установами, організаціями, рекомендовано вважати:

 • корекційно-розвиткові, просвітницькі, профілактичні індивідуальні та групові програми, що мають позитивну оцінку експертної комісії з експертизи психологічного, соціологічного інструментарію, що діє на базі навчально-методичного кабінету психологічної служби ПОІППО. Авторські методичні розробки працівників служби, які подаються на розгляд комісії, рецензуються науковцями ПОІППО ім. М.В. Остроградського, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, методистами, практичними психологами закладів освіти з відповідним рівнем кваліфікації. Члени експертної комісії надають науково-методичну, консультативну допомогу практикуючим психологам, соціальним педагогами зі створення авторських якісних методичних розробок (програм). Методичні розробки, які схвалені експертною комісією, мають запит серед практиків, поширюються серед спеціалістів у межах України, відповідають вимогам академічної доброчесності. З роботою експертної комісії психологічної служби Полтавської області можна ознайомитись за покликанням: https://cutt.ly/9hXkLsA
 •  авторські програми практичних психологів і соціальних педагогів, подані на ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у новій школі» (наказ МОН України від 31.05.2018 № 555 «Положення про всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій українській школі»). З матеріалами конкурсу можна познайомитись за адресою: https://cutt.ly/zjx9n7R
 • авторські матеріали, створені та апробовані відповідно до вимог, зазначених у листі ПОІППО від 01.02.2017 №176 «Про вимоги до методичних розробок на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «практичний психолог-методист», режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily?id=303 . Звертаємо увагу, що відео-, аудіо- записи надання послуг практичної психології (з практичного досвіду роботи фахівців) здійснюються у окремих випадках, з дотриманням ситуації спонтанності людської поведінки, етичності, поваги до особистості та за згоди всіх учасників. Такі матеріали мають носити виключно навчальний, а не звітний характер (ілюстрований коментар для спеціалістів суміжних професій щодо використання методик, технологій тощо).

 

 

 

Згода на розміщення

методичної розробки

_________________________________

в обласному репозитарії «Навчайся і навчай»

 

 

„Я _______________________ надаю Інституту неексклюзивні права на представлення, перенесення та поширення цього матеріалу в електронному форматі. Я погоджуюсь, що Інститут може перенести цей Твір у будь-яке середовище чи формат, необхідні для його зберігання. Також я погоджуюсь, що Інститут може мати більше ніж одну копію Твору для безпеки, страхових копій та збереження. Я підтверджую, що це завантаження — це моя оригінальна робота та/чи я маю право на її розміщення у Репозитарії. Також я підтверджую, що моє завантаження не порушує нічиї авторські права. Якщо мені не належать авторські права на розміщуваний Твір, я підтверджую, що отримав(ла) усі необхідні дозволи від сторін, яким ці права належать і вони повністю погодили його зміст. Я погоджуюсь, що Твір в Репозитарії розміщується та використовується із зазначенням авторства, на некомерційній основі, поширюється та використовується на тих самих умовах, без додаткових обмежень.

 

 

______________________(підпис)   ______________________________   ПІБ

 

 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису

відповідно до ДСТУ 8302:2015

 

   В Україні 01 липня 2016 р.  набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах.

Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Зазначено, що «Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо».

 

ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:

 • види бібліографічих посилань та правила їхнього складання;
 • особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
 • особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;
 • особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ.

ПРИКЛАДИ

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ У ДИСЕРТАЦІЇ

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.
 2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.
 3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с.
 4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с.
 5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с.
 6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с.
 7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с.
 8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.

Два автори

 1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.
 2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с.
 3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.
 4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с.
 5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с.
 6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

Три автори

 1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с.
 2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.
 3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
 4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с.

Чотири і

більше авторів

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.
 2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.
 3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 
 4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.
 5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.

Автор(и) та

редактор(и)/

упорядники

 1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с.
 2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.
 3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.

Без автора

 1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с.
 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с.
 3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с.
 4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с.
 5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с.
 6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.
 7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с.
 8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с.
 9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с.
 10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с.
 11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.

Багатотомні видання

 1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.
 2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с.
 3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с.
 4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с.
 5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.

Автореферати дисертацій

 1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.
 2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.
 3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.

Дисертації

 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с.
 2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.
 3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
 2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
 3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.
 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).
 5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.
 6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.
 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.
 8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.

Архівні документи

 1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.
 2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.
 3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.

Патенти

 1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.
 2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Препринти

 1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).
 2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4).

Стандарти

 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).
 2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с.
 3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

Каталоги

 1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с.
 2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с.
 3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с.
 2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10).
 3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від дня заснування).
 4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с.
 5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; вип. 3).

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: КНИГИ

 1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493.
 2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212.
 3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197.
 4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ (ТЕЗИ, ДОПОВІДІ)

 1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136.
 2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137.
 3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150.
 4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.
 5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: ДОВІДКОВОГО ВИДАННЯ

 1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673.
 2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55.
 3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: ПРОДОВЖУВАНОГО ВИДАННЯ

 1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46.
 2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159.
 3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218.
 4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.

ЧАСТИНА ВИДАННЯ: ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ (ЖУРНАЛУ, ГАЗЕТИ)

 1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92.
 2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79.
 3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5.
 4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15.
 5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108.

Електронні ресурси

 1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017).
 2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.
 3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017).
 4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

 

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень